Текстовий та графічний блок Odoo

Напрямки досліджень

На замовлення органів державної влади
та суб’єктів господарювання різної
форми власності 

  • експертиза проектів міжнародних договорів та нормативно-правих актів;
  • здійснення прогнозування економічного розвитку на макро- та мікрорівні;
  • надання оцінки стану та перспектив розвитку двосторонніх та багатосторонніх торговельно-економічних відносин;
  • розробка стратегії, галузеві програми;
  • автоматизація системи управління процесами корпоративних структур.