ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

у відповідності до вимог Регламенту ЄС

У цьому документі викладені правила збору, зберігання і обробки персональних даних, організованої відповідно до Українського та Європейського законодавств. Справжня Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Стандартних умов і правил сервісу ДНДІІМЕ.com.ua і приймається з їх прийняттям. Приймаючи цю Політику конфіденційності, ви погоджуєтеся на обробку Ваших персональних даних, за правилами опису в ній. Якщо ви не згодні з будь-яким з положень цієї Політики конфіденційності або Стандартних умов і правил ДНДІІМЕ, ви не повинні використовувати сервіс dndiime . org .ua, будь-які продукти або послуги, що надаються ДНДІІМЕ

Політика конфіденційності регулюється чинним законодавством України та Європейського Союзу про захист персональних даних, зокрема Регламентом (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних "GDPR" і скасування директиви 95/46 / EC, Закону України «Про захист персональних даних», Конвенції № 108 «Про захист Особи щодо автоматичної обробки персональних даних» та Указу № 1 Комісії із захисту персональних даних від 07.02.2007 р «Про мінімальний рівень технічних і організаційних заходів і допустимого типу захисту персональних даних». Персональні дані відвідувачів використовуються для полегшення користування сайтом відвідувачів, обліку їх інтересів, а також для аналізу поведінки користувачів, в тому числі і в роботі з контрагентами в сфері реклами. Персональні дані використовуються відповідно до Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про рекламу", "Про телекомунікації", "Про підприємництво", " Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ", НД ТЗІ 2.5-010-03" "Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу "

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

 Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

dndiime . org .ua. - адміністрація dndiime . org .ua - власник сервісу (сайту) dndiime . org .ua що надає послуги через сервіс dndiime . org .ua

Замовник (Абонент, Користувач) – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась та/або подала заявку  на сервісі dndiime . org .ua

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

Файли «cookie» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс ДНДІІМЕ.com.ua передає веб-браузеру Замовника, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookie використовуються  для ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу , що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках сервіс зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб- браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів dndiime . org .ua

ПРИНЦИПИ

Принципи захисту даних застосовуються до будь-якої інформації про фізичну особу, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати. Персональні дані із використанням псевдоніму, що можна приписати фізичній особі після використання додаткової інформації, необхідно розглядати як інформацію про фізичну особу, яку можна ідентифікувати. Щоб встановити можливість ідентифікації фізичної особи, необхідно взяти до уваги всі способи, що будуть використані з високою імовірністю, такі як відокремлення для ідентифікації фізичної особи прямо чи опосередковано. Для встановлення достатньої ймовірності використання способів для ідентифікації фізичної особи, необхідно взяти до уваги всі об’єктивні фактори, такі як витрати та період часу, необхідні для ідентифікації, з огляду на технології, наявні станом на момент опрацювання, і технологічні розробки. Принципи захисту даних, відповідно, не можуть бути  застосовані до анонімної інформації, зокрема інформації, що не стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати, або персональних даних, що стали анонімними у такий спосіб, що суб’єкта даних неможливо чи більше неможливо ідентифікувати. Таким чином цей документ не стосується опрацювання такої анонімної інформації, у тому числі, для статистичних або дослідницьких цілей.

Адміністрація Сайту передбачає що особа яка погоджується на обробку даних має право давати таку згоду ( є дієздатною, повнолітньою тощо)

Фізичні особи можуть бути пов’язані з онлайн-ідентифікаторами за допомогою їхніх пристроїв, додатків, інструментів чи протоколів, зокрема адреса, ідентифікаторів «соокіе» або інших ідентифікаторів, таких як мітки радіочастотної ідентифікації. Це може залишити підказки, які, особливо в поєднанні з унікальними ідентифікаторами та іншою інформацією, отриманою з серверів, можна використати для створення профілів фізичних осіб та їхньої ідентифікації.

Згоду на оброблення даних Абонент надає шляхом чіткого ствердження, що становить вільно надане, конкретне, проінформоване та однозначне свідчення погодження Абонента на опрацювання його або її персональних даних, зокрема, у формі письмової заяви, в тому числі електронними засобами ( під час створення а к каунту заповнення клітинки позначкою, обрання технічних налаштувань для послуг або іншу заяву чи поведінку, що чітко вказують на погодження суб’єктом даних із запропонованим опрацюванням персональних даних). Мовчання, автоматичне заповнення клітинок позначками або бездіяльність, відповідно, не становлять надання згоди. Згода повинна поширюватися на всі види опрацювання даних, що здійснюють для однакової цілі або цілей. У разі, якщо опрацювання передбачає досягнення множинних цілей, згода потрібна для кожної з них. Якщо згоду суб’єкта даних необхідно надати після електронного запиту, у такому разі запит повинен бути чітким, точним та не мати надмірно негативних наслідків для використання послуги, для якої його надають .

Для того, щоб опрацювання було законним, персональні дані опрацьовуються на підставі згоди відповідного суб’єкта даних або на іншій законній підставі, встановленій законом, або іншому нормативно-правовому акті.

Часто на момент збирання даних неможливо повністю визначити мету опрацювання персональних даних тому Виконавець має право на отримання від абоненту додаткової інформації для укладення юридично коректних договорів та угод.

Cайт dndiime . org .ua збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем. Відповідно до п.44 Регламенту (ЄС) 2016/679 «Про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних "GDPR" і скасування директиви 95/46 / ЄC» Опрацювання необхідно вважати законним у разі його необхідності для укладення договору або наміру щодо укладення договору. У зв’язку з цим адміністрація сайту має право отримати у клієнта усі данні що є необхідні персональні данні для укладення договору про надання послуг відповідно до чинного законодавства України. Да ний пункт застосовується з урахуванням у сіх пунктів цього документа та на підставі законних підстав що регулюються чинним законодавством.

Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами закону. Користувач погоджується на передачу Сайту своїх даних з метою виконання укладених договорів та прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань з надання послуг Користувачеві, а також в рекламних цілях. Згода Користувача виражається в зазначенні ним інформації у відповідних графах при оформленні замовлення. dndiime . org .ua не несе відповідальності за відомості, які були надані Користувачем на Сайті в загальнодоступній формі. Даний пункт може застосовуватись лише у разі відповідності такої передачі даних до чинного законодавства що є основую для цієї політики конфіденційності.

Адміністрація сайту dndiime . org .ua має право передавати персональні дані на вимогу державних органів ( поліції, суду, прокуратури тощо) якщо такі дані витребувані у відповідному до закону порядку. Також персональні данні можуть бути передані третім особам у разі необхідності для укладення інших договорів але з попередньою згодою Користувача.

Користувач має право доступу до персональних даних, які збирають щодо нього, та має право їх змінювати і реалізовувати таке право вільно та через проміжки часу визначені нормативно-правовими актами що наведенні вище для того, щоб бути обізнаним про законність опрацювання та перевірити її.

Користувач має право на стирання своїх персональних даних за письмовою заявою, яке здійснюється без будь-якої безпідставної затримки, також персональні повинні бути стерті без будь-якої необґрунтованої затримки у разі виникнення підстав згідно з статтею 17 Регламентом (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних "GDPR" і скасування директиви 95/46 / EC, Закону України «Про захист персональних даних». Таке право не може суперечити чинному законодавству України ( цивільному, господарському, податковому тощо).

ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Для реєстрації Користувачу сайту dndiime . org .ua запропоновано ввести персональні дані, адресу електронної пошти, номер телефону тощо для реєстрації.

При реєстрації на сайті dndiime . org .ua відвідувач надає явну згоду адміністрації сайту на обробку своїх персональних і реєстраційних даних. Якщо Користувач приймає рішення надати свої персональні дані, він тим самим, дає згоду на передачу та зберігання цих даних.

dndiime . org .ua залишає за собою право збирати дані про відвідування сайту або з'єднання, які проходять через сайт. Дані відомості можуть містити інформацію про різноманітний контент та тривалість роботи користувача в мережі Інтернет.

dndiime . org .ua залишає за собою право зберігати персональні дані протягом розумного та відповідного до закону часу.

При роботі сайту dndiime . org .ua використовуються файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера відвідувача. У цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей. Відвідувач може самостійно налаштувати браузер та його додатки таким чином, щоб відхиляти всі файли cookie або сповіщати про їх відправку. Файли cookie використовуються, щоб зробити сайт dndiime . org .ua безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки і їх запуск, а також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умов відвідувачами. Файли cookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.

За допомогою таких систем як Google Analytics та/або інших аналітичних систем dndiime . org .ua збирає статистику про відвідування сайту, таку як інформація про відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, країни походження відвідувачів, а також інформацію про спосіб заходу на сайт агентства і т.д. Жодне з цих дій не пов'язане з відвідувачем особисто і вимірюється тільки в сукупності.

dndiime . org .ua вживає відповідні заходи безпеки по збору, зберіганню і обробці зібраних даних для захисту їх від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення Вашої особистої інформації.

dndiime . org .ua не продає, не обмінює і не здає в оренду особисту інформацію користувачів але може надавати її за попередньою згодою Користувача з метою виконання укладених договорів та прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань з надання послуг Користувачеві, а також в рекламних цілях третім особам. dndiime . org .ua може надавати загальні агреговані демографічні дані, не пов'язані з особистою інформацією, нашим партнерами і рекламодавцям для цілей, описаних вище. dndiime . org .ua може використовувати сторонніх постачальників послуг, для допомоги в управлінні бізнесом і сайтом або керувати діяльністю від імені агентства, наприклад для проведення розсилки, статистичних досліджень. dndiime . org .ua може ділитися цією інформацією з такими третіми особами для обмежених цілей.

КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ

Персональні дані можуть бути використані в наступних цілях:

-          надання Послуг Користувачеві;

-          ідентифікація Користувача;

-          взаємодія з Користувачем;

-          надіслання Користувачеві рекламних матеріалів за його згодою , інформації та запитів;

-          проведення статистичних та інших досліджень;

-          обробка платежів Користувача;

-          моніторинг операцій Користувача з метою запобігання шахрайства, та/або протиправних дій

dndiime . org .ua може збирати особисту інформацію, яка добровільно надається вами при:

-          замовленні послуг;

-          участі в конкурсі;

-          заповненні наших анкет і опитувальників;

-          реєстрації абонента на нашому сайті;

-          спілкуванні з нами за допомогою звичайної або електронної пошти або по телефону. за попередженням що розмова може записуватись

Сайт dndiime . org .ua в тому числі може збирати, обробляти і зберігати такі дані в разі необхідності та відповідності таких дій до чинного законодавства :

-          ваше прізвище, ім'я, по батькові;

-          поштову та електронну адресу;

-          номер телефону;

-          хронологію надання послуг;

-          розмови в чаті, ваші скарги відносно наших послуг;

-          ваші звернення будь-яким іншим способом до нас;

-          запис розмов з нашими операторами;

-          список послуг, які були запропоновані нами вам під час рекламних кампаній;

Подібна інформація збирається і використовується за вашою згодою, відповідно до чинного законодавства України, в рамках діяльності сервісу dndiime . org .ua Інформація не передається і не розголошується третім особам і її використання обмежується цілями, заради яких інформація була зібрана згідно з положеннями цієї Політики конфіденційності. В разі не відповідності частини даної політики діючому законодавству використовуються норми діючого законодавства.