Odoo - Зразок 1 на три стовпці


Формування ринкових відносин в Україні


Збірник статей розраховано на науковців і спеціалістів, які займаються питаннями управління економікою вивчають теорію та практику формування ринкових відносин в Україні, присвячено науковим здобуткам молодих науковців – аспірантів та здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук. 
Він охоплює широкий спектр проблем із таких напрямів:

 • макроекономічні аспекти сучасної економіки;
 • інноваційно-інвестиційна політика;
 • економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності;
 • розвиток регіональної економіки;
 • соціально-трудові проблеми;

Електронна версія

Вимоги та умови

Odoo - Зразок 2 на три стовпці


Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України

Збірник статей присвячено науковим здобуткам молодих науковців-аспірантів та здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук. Він охоплює широкий спектр проблем із таких напрямів:

 • теоретичні аспекти управління національним господарством;
 • регіональна економіка і самоврядування;
 • прикладні аспекти у виробництві товарів та послуг;
 • інформатизація управління економічними процесами, моделювання та прогнозування економічного розвитку зовнішньо- торгівельних відносин;
 • світова економіка та міжнародна кооперація;
 • управління публічними і приватними фінансами;
 • банківська справа; страхування, аудит;
 • фінансово-економічна безпека;
 • експертиза товарів подвійного призначення;

Електронна версія

Вимоги та умови