Напрямки досліджень

На замовлення органів державної влади та суб’єктів господарювання різної форми власності Інститут виконує

  • експертизу проектів міжнародних договорів та нормативно-правих актів;
  • здійснює прогнозування економічного розвитку на макро- та мікрорівні;
  • надає оцінку стану та перспектив розвитку двосторонніх та багатосторонніх торговельно-економічних відносин;
  • розробляє стратегії, галузеві програми;
  • автоматизує системи управління процесами корпоративних структур.