Odoo CMS - велика картинка

Global Trade Analysis Project (GTAP) є сучасним інструментом економічного аналізу, моделювання та прогнозування економічного розвитку країн, галузей і навіть окремих видів економічної діяльності. У рамках GTAP створено глобальну базу даних таблиць «Затрати – Випуск» та модель загальної рівноваги, що у комплексі дозволяє кількісно оцінювати зміни у світовій торгівлі. Результати досліджень за допомогою GTAP відповідають на питання: «що буде за умов реалізації заданих сценаріїв реалізації міжнародної торгівлі?».

На сьогодні модель GTAP є одним із стандартних інструментів економічного аналізу майже в усіх провідних країнах світу. Бази даних і програмне забезпечення GTAP здійснили ключовий внесок у розвиток моделей загальної ринкової рівноваги й аналіз глобальних економічних проблем. Показовим є те, що на базі цього продукту була проведена оцінка перспектив та наслідків для світової торгівлі в результаті прийняття Системи Угод СОТ за результатами Уругвайського раунду в 1995 р.

GTAP дає змогу оцінити наслідки зміни параметрів зовнішньоторговельних угод, беручи до уваги взаємопов’язаність усіх ринків глобальної економіки з простеженням впливу зміни ситуації на даному ринку на такі макроекономічні показники, як ВВП, зайнятість, перерозподіл ресурсів між секторами економіки тощо. Нова версія програми GTAP 9.0 дозволяє визначити динаміку розвитку за вищезазначеними показниками для 140 країн світу за 57 секторами економіки.

Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки є ексклюзивним власником GTAP в Україні. В Інституті створено лабораторію економічного аналізу та підготовлено групу експертів. Протягом 2015 – 2016 років виконано 8 робіт, на різних етапах виконання – 3 роботи (перелік додається). Тривають підготовчі роботи до поглибленого дослідження питань щодо впливу укладання угод про вільну торгівлю з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем на економічний розвиток України.

Науково-дослідні роботи виконуються на замовлення органів державної влади та бізнес структур. Умови виконання робіт узгоджуються в індивідуальному порядку.

Перелік досліджень Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки з використанням системи GTAP

Завершені дослідження:

 1. Визначення впливу на динаміку розвитку вітчизняної економіки від набуття чинності Закону України “Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року” № 73-VIII від 28 грудня 2014 року, яким передбачається введення додаткового імпортного збору у розмірі 10% на сільськогосподарські товари і продукцію харчової промисловості та 5% для продукції інших галузей економіки.
 2. Визначення перспектив розвитку вітчизняних лісозаготівельної і деревообробної промисловості та економіки України в цілому від набуття чинності Закону України “Про внесення змін до закону України” Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” № 325-VIII від 9 квітня 2015 року, яким передбачається введення 10-річного мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому стані.
 3. Визначення перспектив розвитку металообробної галузі України та вітчизняної економіки в цілому від набуття чинності Закону України “Про внесення змін до статті 13 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку”, яким передбачається підвищення експортного мита на відходи та брухт чорних металів терміном на 3 роки до 30 євро/т.
 4. Визначення найбільш значимих бар’єрів у торгівлі на шляху доступу вітчизняних виробників на міжнародні ринки товарів і послуг, а також перспектив нарощення національного виробничо-експортного потенціалу і зростання економічного добробуту в цілому за умов усунення цих бар’єрів.
 5. Визначення перспектив регіонального економічного розвитку в рамках країн Організації економічного співробітництва і розвитку за умови вдосконалення їх транспортно-логістичної інфраструктури у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
 6. Визначення перспектив розвитку вітчизняної автомобільної індустрії та загального економічного добробуту в Україні за умов дерегуляції процедур зовнішньої торгівлі автотранспортними засобами.
 7. Визначення впливу від тарифної лібералізації двосторонньої торгівлі сільськогосподарськими товарами і продукцією харчової промисловості між Україною та країнами Євросоюзу відповідно до положень Додатку І-А Угоди про асоціацію на динаміку розвитку вітчизняної сільськогосподарської галузі та економіки в цілому.
 8. Визначення перспектив розвитку національної економіки України в умовах активізації торговельного й інвестиційного співробітництва з Китайською Народною Республікою у сфері розбудови переробної промисловості та інфраструктури.

Поточні дослідження:

 1. Визначення перспектив розвитку виробничо-експортного потенціалу галузей вітчизняної економіки в умовах технологічної модернізації сектору добування паливно-енергетичних ресурсів й виробництва електроенергії.
 2. Визначення впливу багатосторонньої лібералізації торгівлі продовольчими товарами в рамках СОТ на перспективи виходу вітчизняних виробників цих товарів на нові ринки збуту, а також розвитку сільськогосподарського сектора економіки України в цілому.

Заплановані дослідження:

 1. Визначення оптимальних умов лібералізації торгівлі в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.
 2. Обґрунтування оптимальних умов, форм та методів інтенсифікації торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між Україною та ЄС в умовах преференційної торгівлі.
 3. Оцінка перспектив економічного розвитку України в результаті укладання угоди про вільну торгівлю з Канадою.