Експортний контроль

Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки проводяться науково-прикладні дослідження характеристик товарів з метою визначення їх маркетингових перспектив і запобігання можливим ризикам при прийнятті комерційних рішень.

Одним з таких досліджень є проведення попередньої ідентифікації товарів у сфері державного експортного контролю, що здійснюється з метою встановлення відповідності конкретних товарів найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Науково-дослідні роботи Інституту по ідентифікації допомагають спростити та пришвидшити процес проходження експортного контролю, уникати додаткових експертиз щодо ідентифікації товарів, дозволяє зменшити рівень бюрократизації та спрощує процедуру експорту для 90% товарів подвійного використання.

Також ДНДІІМЕ приймає участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативних актів, пов’язаних з регулюванням діяльності у сфері державного експортного контролю, співпрацює та взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, організаціями та установами, зокрема Державною службою експортного контролю України, Державною фіскальною службою України, Національною академією наук України;

Інститут надає консультативну і методологічну допомогу суб’єктам господарювання у сфері експортного контролю, сприяє підприємствам, установам та організаціям у здійсненні ними господарської діяльності у відповідності до принципів та методів реалізації державної політики у сфері експортного контролю та вивчає і узагальнює міжнародний досвід у сфері експортного контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, боротьби з тероризмом, аналізує міжнародні та національні проблеми у цих сферах, виявляє перспективні напрямки і тенденції у сфері експортного контролю, розробляє пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності національної системи експортного контролю.
Cвідоцтво про повноваження в галузі експортного контролю: Ліцензія